Blog Post Image: Kollar in banan och banmarkeringen inför Skatås ryggar