Gruppanmälan

Skatås ryggar är ett mycket populärt trail-arrangemang. Trail med vänner eller kollegorna över fem, fyra eller två ryggar i fantastiska Delsjöomr¨ådet.

Gör följande för att göra en grupp/laganmälan för ditt företag?

  1. Anmäl varje deltagare var för sig på anmälningssidan genom att välja Bankgiro som betalning, klicka betala.
  2. Betala inte enligt de instruktioner som fås via mail eller på anmälningssidan.
  3. Skicka ett e-postmeddelande till info@skatasmorkaste.se med namn på de deltagare som ni matat in samt er fakturaadress.

Lycka till!