Blog Post Image: 100 löpare deltog i provlöpning inför Skatås ryggar