Blog Post Image: 500 löpare är nu anmälda till Skatås ryggar 2019