Löpare vid Västra Långvattnet på Skatås ryggar foto Mikael Svensson