Blog Post Image: Ny ravin testas inför Skatås ryggar 2015